Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2018

Utrecht / Eindhoven / Hoogeveen

Vorige week vond de laatste van drie studiemiddagen Actualiteiten Grondverwerving plaats in Hoogeveen. Daarvoor vonden bijeenkomsten plaats in Utrecht (op onze eigen locatie aan de Maliebaan) en in Eindhoven.

Ook dit jaar was er veel belangstelling van zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid), medewerkers van leidingbeheerders als adviseurs op het gebied van grondverwerving (rentmeesters/taxateurs).

Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over de actuele stand van zaken ten aanzien van de administratieve fase van de onteigeningsprocedure (Carola van Andel/Bas ten Kate), ten aanzien van gedoogplichten (Jessica de Roos) en ten aanzien van de schadeloosstelling (Bas ten Kate).

Ruimte voor discussie

Tijdens de presentaties ontstond regelmatig een levendige discussie tussen diverse aanwezigen. Zo was aan de hand van de recente KB’s en het arrest Hedwigepolder volop aandacht voor het zelfrealisatieverweer. Ook heeft menigeen zich nog eens achter de oren gekrabd bij het arrest van het Gerechtshof Den Haag van begin dit jaar over de schadeloosstelling bij een gedoogplicht BP voor een 380 kV-hoogspanningslijn.

Dit jaar was er bijzondere aandacht voor de BTW. Eerder schreven wij daar op dit blog al de bijdrage BTW bij onteigening en grondverwerving over. Onze verwachting is dat de BTW vanwege de verruiming van het begrip “bouwterrein” in (verwerving ter voorkoming van) onteigeningen een belangrijker rol gaat spelen dan tot nu toe het geval is.

Tijdens de pauze en ook na afloop werd veel doorgepraat, waaruit wij hebben afgeleid dat de gepresenteerde onderwerpen bij de deelnemers veel belangstelling genieten.

Contact

Mocht u interesse hebben in de hand-outs van de presentaties, dan kunt u contact opnemen met Carola van Andel.

Indien u het afgelopen jaar geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, terwijl u dat volgend jaar wel graag zou willen, kunt u dit hier doorgeven.

Wij hopen in het najaar van 2019 op een even geslaagde editie en treffen u dan graag (weer)!

Team Grondverwerving

 

Carola van Andel, Patrick Haccou, Bas ten Kate, Wim Klostermann en Jessica de Roos

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *