Tag: cursus

online leergang 'Grondzaken en de Omgevingswet'

/
Wanneer de Omgevingswet precies in werking treedt is weliswaar…

De Wvg doet weer mee!

/
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…

Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR

/
Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR: waardering van exploitatiegebonden vastgoed, waaronder goodwill.

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2019

/
Geslaagde najaarscursus achter de rug! In één middag bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening, Wvg en gedoogplichten.

Seminar Grondverwerving bij Dijkversterking VvOR

/
Dynamische en informatieve bijeenkomst van de VvOR over de problematiek bij grondverwerving bij dijkversterking: steeds actueler met de forse HWBP opgave!

Cursus 'Actualiteiten grondverwerving'

/
Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de…

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2018

/
Studiemiddagen Actualiteiten Grondverwerving 2018 in Utrecht, Eindhoven en Hoogeveen: wederom veel belangstelling en levendige discussies over onder meer zelfrealisatie en BTW bij onteigening.

Cursus Actualiteiten grondverwerving

/
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor onze jaarlijkse najaarscursus Actualiteiten grondverwerving, waarin u in één middag bijgepraat wordt over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening en gedoogplichten.

cursus Actualiteiten grondverwerving

/
Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de cursus Actualiteiten grondverwerving in Utrecht, Eindhoven en Hoogeveen. Tijdens deze cursusmiddagen bespreken onze grondverwervingsspecialisten de voor de praktijk relevante ontwikkelingen op het gebied van onteigening en gedoogplichten. De cursus is interessant voor zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid) als hun adviseurs (rentmeesters/taxateurs). U kunt zich vanaf nu aanmelden!