Tag: reconstructie

- reconstructie / wederbelegging

Hedwigepolder: toch geen onteigening als alle andere?

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: moet eigenaar vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld?
- koninklijk besluit / liquidatie / reconstructie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september en oktober 2018

Carola van Andel
In september en oktober 2018 zijn vijf KB’s gepubliceerd met aandacht voor zelfrealisatie en de uitgangspunten minnelijk overleg: reconstructie of liquidatie?
- liquidatie / online seminar / reconstructie

Online seminar: Liquidatie of reconstructie?

Carola van Andel
Online seminar: Liquidatie of reconstructie? Donderdag 23 februari 2017 om 11:00 uur. Deelname aan het online seminar is gratis.
- liquidatie / reconstructie

Online seminar: Liquidatie of reconstructie?

Jessica de Roos
In geval van onteigening van onroerende zaken die bedrijfsmatig of hobbymatig worden gebruikt, rijst de vraag op welke basis de schadeloosstelling moet worden berekend: liquidatie of reconstructie. Wij praten u hierover graag bij tijdens een online seminar op 23 februari 2017 om 11:00 uur.
- huurder / reconstructie

Onteigening familiebedrijf: reconstructie van “unique selling point”

Bas ten Kate
Tussenuitspraak reconstructie familiebedrijf met “unique selling point” en welke wijze van investering als uitgangspunt bij deze reconstructie geldt.