Dictum onteigeningsvonnis moet bijkomend aanbod vermelden

/
Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan? Dan moet de rechtbank de onteigenende partij veroordelen om dat aanbod gestand te doen.

De Wvg doet weer mee!

/
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen!

/
Verslag debat Eerste Kamer Aanvullingswet grondeigendom. Enkele Kamerleden hadden vragen aan minister. Op 10 maart 2020 is het wetsvoorstel aangenomen.

Onteigening stikstof: KB Lingegebied en Diefdijk-Zuid

/
Kroon wijst gronden ter onteigening aan vanwege stikstof. Realisatie bron- en herstelmaatregelen PAS onverminderd urgent.

Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR

/
Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR: waardering van exploitatiegebonden vastgoed, waaronder goodwill.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

/
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.