Tag: werkelijke waarde

Bodembestanddelen: hoe de omvang van het voordeel te bepalen

/
Bij de vaststelling van de omvang van het voordeel van vrijkomende bodembestanddelen moet worden uitgegaan van een door de eigenaar of een koper in acht te nemen economische exploitatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de activiteit van de onteigenaar bij de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt. De in het onteigende aanwezige latente meerwaarde kan namelijk alleen dankzij dat werk en de uitvoering ervan gerealiseerd worden.

Hotel Zwolle: afwijking deskundigenadvies voldoende gemotiveerd

/
Onteigening N340 en discussie over taxatie werkelijke waarde hotelperceel, Hoge Raad akkoord met motivering rechtbank afwijking advies deskundigen.

Geen werkelijke waarde pachtrecht

/
Aan een pachtrecht komt geen ‘werkelijke waarde’ toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied is het systeem dat de afgaande pachter € 1,00/m² bedingt van de opkomende pachter. Het verlies van die mogelijkheid levert, anders dan de rechtbank had geoordeeld, geen vermogensschade op.

HR Chipshol/Provincie Noord-Holland: rechter als taxateur?

/
Opvallend in deze procedure is dat de rechtbank aanzienlijk is…

Bodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde

/
In een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) moest de…

Bodemverontreiniging bij onteigening

/
In de praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de manier waarop…

Voorstroken en complexwaarde (art. 40d Ow)

/
Is het onteigende deels aan te merken als een voorstrook met…