Tag: werkelijke waarde

- bodembestanddelen / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Bodembestanddelen: hoe de omvang van het voordeel te bepalen

Bas ten Kate
Bij de vaststelling van de omvang van het voordeel van vrijkomende bodembestanddelen moet worden uitgegaan van een door de eigenaar of een koper in acht te nemen economische exploitatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de activiteit van de onteigenaar bij de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt. De in het onteigende aanwezige latente meerwaarde kan namelijk alleen dankzij dat werk en de uitvoering ervan gerealiseerd worden.
- werkelijke waarde

Hotel Zwolle: afwijking deskundigenadvies voldoende gemotiveerd

Bas ten Kate
Onteigening N340 en discussie over taxatie werkelijke waarde hotelperceel, Hoge Raad akkoord met motivering rechtbank afwijking advies deskundigen.
- pachter / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Geen werkelijke waarde pachtrecht

Jessica de Roos
Aan een pachtrecht komt geen ‘werkelijke waarde’ toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied is het systeem dat de afgaande pachter € 1,00/m² bedingt van de opkomende pachter. Het verlies van die mogelijkheid levert, anders dan de rechtbank had geoordeeld, geen vermogensschade op.