Categorie: Wvg

Bekendmakingsvereisten onteigeningsbesluit
- bekendmaking / Wvg

Bekendmakingsvereisten Wvg-aanwijzingsbesluit gewijzigd

Sharon Aaldering
Sinds 1 juli 2021 moeten gemeentelijke voorkeursrechten niet langer worden bekendgemaakt in de Staatscourant, maar in het gemeenteblad. Een juiste bekendmaking is van groot belang om ongewenste grondtransacties tegen te gaan!
- Wvg

Omzeiling gemeentelijk voorkeursrecht: vernietiging ex artikel 26 Wvg

Sharon Aaldering
Omzeiling van gemeentelijk voorkeursrecht door vaststellingsovereenkomst, notariële volmacht, koopovereenkomst en hypotheekakte. Op grond van artikel 26 Wvg volgt vernietiging van die rechtshandelingen, nu deze de kennelijke strekking hebben afbreuk te doen aan het gemeentelijk voorkeursrecht.
- prijsvaststellingsprocedure / Wvg

Bod dient niet als referentie in Wvg prijsvaststellingsprocedure

Sharon Aaldering
Wvg prijsvaststellingsprocedure: rechtbank stelt prijs vast in afwijking van deskundigenadvies en bod dient niet als referentie.
- Wvg

Rechter toetst vestiging voorkeursrecht terughoudend

Jessica de Roos
De vestiging van een voorkeursrecht betreft een discretionaire bevoegdheid. Dat besluit moet daarom door de rechter terughoudend worden getoetst. Ten tijde van de vestiging hoeft nog geen duidelijkheid te bestaan omtrent de precieze invulling van de beoogde ontwikkeling, de financiële uitvoerbaarheid of de inzet van het onteigeningsinstrument.
- cursus / Wvg

De Wvg doet weer mee!

Jessica de Roos
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…
- grondbeleid / Wvg

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

Carola van Andel
De Wvg wordt steeds populairder! Houd bij hernieuwde Wvg aanwijzingen op gronden met al in verder verleden vervallen voorkeursrechten rekening met het Bvg.
- Wvg

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

Carola van Andel
Gemeente houdt mogelijkheid nietigverklaring Wvg ook nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. De gemeente hoeft daarbij geen materieel belang te stellen.
- Wvg

Vernietiging ex artikel 26 Wvg disproportioneel

Jessica de Roos
Dat een gemeentelijk voorkeursrecht inmiddels is vervallen, staat op zichzelf niet in de weg aan toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring ex art. 26 Wvg. Toch heeft de rechtbank Overijssel het verzoek van de gemeente Borne afgewezen. De rechtbank acht vernietiging disproportioneel, omdat concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt