Tag: koninklijk besluit

Koninklijke besluiten gepubliceerd in april en mei 2020

/
Zelfrealisatieberoep, onteigening en stikstof, overname van geheel, planologische grondslag, inzicht in planuitvoering en aanbod in minnelijk overleg.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

/
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Onteigening stikstof: KB Lingegebied en Diefdijk-Zuid

/
Kroon wijst gronden ter onteigening aan vanwege stikstof. Realisatie bron- en herstelmaatregelen PAS onverminderd urgent.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Raambordelen, onteigening en zelfrealisatie in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van juni 2019 (TBR 2019/83…

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari en maart 2019

/
In de KB's van begin 2019 onder meer aandacht voor de juiste titelkeuze, de meest gerede verzoeker om onteigening en PM-posten in het aanbod.

Onteigening bij Design en Construct

/
KB Zuidasdok oordeel Kroon over Design en Construct bij grondverwerving: is onteigening van alle in het verzoek opgenomen perceelsgedeelten noodzakelijk?

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

/
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.