Categorie: Overig

Besluit Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen in consultatie

/
Aanwijzing ontwikkelingen waarvoor nieuw instrument publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen kan worden ingezet.

Posterieure overeenkomst: gefixeerd bedrag?

/
Ook bij negatief resultaat ontwikkelaar kan gemeente aanspraak maken op posterieur overeengekomen exploitatiebijdrage, bij gebrek aan een afrekenbeding.

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

/
Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers geïnformeerd. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding Omgevingswet wordt 1 januari 2022.

Tekort aan coronatests: had onteigening van octrooien een oplossing kunnen bieden?

/
Onteigeninig van octrooien kan de overheid in tijden van (corona)crisis mogelijk een instrument bieden, wanneer het algemeen nut vordert dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden een uitvinding toe te passen.

Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR

/
Seminar 'Exploitatiegebonden vastgoed' VvOR: waardering van exploitatiegebonden vastgoed, waaronder goodwill.

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

/
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

/
De Wvg wordt steeds populairder! Houd bij hernieuwde Wvg aanwijzingen op gronden met al in verder verleden vervallen voorkeursrechten rekening met het Bvg.

Seminar Grondverwerving bij Dijkversterking VvOR

/
Dynamische en informatieve bijeenkomst van de VvOR over de problematiek bij grondverwerving bij dijkversterking: steeds actueler met de forse HWBP opgave!

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

/
Gemeente houdt mogelijkheid nietigverklaring Wvg ook nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. De gemeente hoeft daarbij geen materieel belang te stellen.

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

/
Vijfde herziening Amsterdams exploitatieplan Buiksloterham: door de gemeenteraad gehanteerde taxatie inbrengwaarden houdt geen stand.