Tag: onteigeningswet

- omgevingswet / onteigeningswet / vervroegde descente

Titel IV of titel IIa: maakt dat nog uit?

Bas ten Kate
De rechtbank Den Haag liet zich uit over de mogelijkheid tot een vervroegde descente op basis van Titel IV Onteigeningswet. Onder de huidige Onteigeningswet bestaan verschillende titels op basis waarvan men kan onteigenen. Hoe is dit geregeld onder de Omgevingswet?
Bekendmakingsvereisten onteigeningsbesluit
- bekendmaking / koninklijk besluit / onteigeningswet

Bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten gewijzigd

Sharon Aaldering
Sinds 1 juli 2021 zijn de bekendmakingsvereisten van onteigeningsbesluiten gewijzigd. Wat er precies is veranderd, leest u in dit blog.
- minnelijk overleg / onteigeningswet

Private partij en onteigening

Bas ten Kate
Veel kritiek aanbeveling Rli mogelijkheid onteigening door private partijen. Door VNG gewenste zorgvuldigheid ook nu geboden in fase onderhandeling.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

Kritiek KNB Aanvullingswet grondeigendom

Carola van Andel
Ook KNB vreest met wetswijziging vertraging en verminderde rechtsbescherming. Tevens twijfels bij beoogde controle onteigeningsbesluit door notaris.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

Reactie Aanvullingswet grondeigendom

Jessica de Roos
De Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) voorziet onder meer in integratie van de Onteigeningswet in de Omgevingswet. Nysingh heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op het wetsvoorstel te reageren. Wij zijn bepaald niet enthousiast daarover. De voorgestelde wetswijziging doet afbreuk aan de grondbeginselen van het onteigeningsrecht. De procedure tot eigendomsverkrijging wordt trager en de rechtspositie van rechthebbenden slechter.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

Carola van Andel
Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet” gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. De consultatie over dit wetsvoorstel loopt tot en met 16 september 2016. Dat betekent dat tot en met die datum kan worden gereageerd. Nysingh zal van deze mogelijkheid gebruik maken en u via dit blog op de hoogte houden. Indien u niet zelf wilt reageren, maar wel input heeft kunt u die sturen naar bas.tenkate@nysingh.nl.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / onteigeningswet

De toekomstige onteigeningsprocedure: een tipje van de sluier

Jessica de Roos
De Minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 25 november 2015…