Tag: zelfrealisatie

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

/
Plenair debat in de Tweede Kamer over de Aanvullingswet Grondeigendom: discussies en diverse amendementen over voorkeursrechten, zelfrealisatie en kostenverhaal. Stemming 15 oktober 2019.

Raambordelen, onteigening en zelfrealisatie in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van juni 2019 (TBR 2019/83…

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2019

/
Onteigening raambordelen Amsterdam: geslaagd beroep op zelfrealisatie ondanks discussie over voorwaarden zelfrealisatieovereenkomst.

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

/
Vijfde herziening Amsterdams exploitatieplan Buiksloterham: door de gemeenteraad gehanteerde taxatie inbrengwaarden houdt geen stand.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september en oktober 2018

/
In september en oktober 2018 zijn vijf KB’s gepubliceerd met aandacht voor zelfrealisatie en de uitgangspunten minnelijk overleg: reconstructie of liquidatie?

Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

/
Ook de kosten die betrekking hebben op het onderzoek naar de mogelijkheid van zelfrealisatie zijn te beschouwen als kosten die gemoeid zijn met het voeren van verweer.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

/
Opnieuw onteigening voor woningbouw, discussie over compensatie in andere vorm dan geld en de randvoorwaarden voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

/
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de informatieplicht van de te onteigenen partij en de samenloop tussen een peilbesluit en onteigening.

Onteigening prematuur vanwege zelfrealisatieplan

/
Onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Het verzoek is prematuur. Ten tijde van het verzoekbesluit kon nog geen onteigeningsnoodzaak worden vastgesteld, omdat nog een uitgewerkt zelfrealisatieplan te verwachten viel. Dat de gemeenteraad het verzoekbesluit nadien heeft bekrachtigd, maakt dat in dit geval niet anders.

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder

/
Beroep zelfrealisatie slaagt niet: bijzondere aard en achtergrond werk rechtvaardigen conclusie dat alleen volle eigendom voldoende waarborgen biedt.