Tag: taxatierapport

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / taxatierapport

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december 2018

Carola van Andel
In november en (begin) december zijn twee KB's gepubliceerd, onder meer aandacht voor de rol van taxatierapporten in het minnelijk overleg.
- NRVT / taxateur / taxatierapport / tuchtrecht

Is tuchtrecht NRvT ook van toepassing op lid schadecommissie?

Bas ten Kate
Op 10 mei jl. heeft de Stichting Tuchtrechtspraak van de Stichting…
- compensatiegrond / minnelijk overleg / taxatierapport

Bewegingsruimte minnelijk overleg

Carola van Andel
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?