Tag: taxatierapport

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / taxatierapport / vereenzelviging

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2021

Carola van Andel
In de Koninklijke Besluiten van februari 2021 onder meer aandacht voor vereenzelviging, minnelijk overleg over een vervangende locatie, zelfrealisatie en "onaangenaam" minnelijk overleg.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / taxatierapport

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in oktober 2020

Carola van Andel
Verstrekken taxatierapport in minnelijk overleg verplicht? Verder aandacht voor aankoop van het geheel, over- en ondermaat en alternatieve wijze van planuitvoering.
- NRVT / NVR / rentmeester / taxateur / taxatierapport / tuchtrecht

Dezelfde tuchtklacht rentmeester: twee verschillende uitspraken?

Sharon Aaldering
Tuchtklacht tegen een rentmeester vanwege een feitelijke onjuistheid in zijn taxatierapport. Het Tuchtcollege NRVT oordeelt dat geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en acht de klacht ongegrond. De Rentmeesterskamer acht de klacht echter wel gegrond, nu sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Hoe kan dit?
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / taxatierapport

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december 2018

Carola van Andel
In november en (begin) december zijn twee KB's gepubliceerd, onder meer aandacht voor de rol van taxatierapporten in het minnelijk overleg.
- NRVT / taxateur / taxatierapport / tuchtrecht

Is tuchtrecht NRvT ook van toepassing op lid schadecommissie?

Bas ten Kate
Op 10 mei jl. heeft de Stichting Tuchtrechtspraak van de Stichting…
- compensatiegrond / minnelijk overleg / taxatierapport

Bewegingsruimte minnelijk overleg

Carola van Andel
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?