Artikelen door Jessica de Roos

Gebruiksvergoeding bij gedoogplichten: ontwerpregeling in consultatie

/
De Omgevingswet voorziet in een ‘redelijke gebruiksvergoeding’ bij gedoogplichten voor bepaalde ontwikkelingen door (commerciële) initiatiefnemers, bovenop de schadevergoeding. Vandaag (27 mei 2020) is de consultatieversie gepubliceerd voor de regeling waarin regels worden gegeven voor de hoogte van die gebruiksvergoeding. De jaarlijkse vergoeding wordt bepaald volgens de formule: gebruiksvergoeding = grondoppervlakte (m²) x grondwaarde x jaarlijks verondersteld rendement van de grond van (forfaitaire factor) 2%

Online bijgepraat worden over grondzaken en de Omgevingswet?

/
Op 20 april jl. werden maar liefst 100 deelnemers bijgepraat over 'Voorkeursrechten en de Omgevingswet' tijdens het eerste seminar van onze online leergang ‘Grondzaken en de Omgevingswet’. Aanmelden voor de leergang kan nog steeds. Voor een seminar dat u heeft gemist, ontvangt u van ons een terugkijklink.

Gedoogplicht en oppervlaktecriterium: 6,75% is geringe oppervlakte

/
De rechtbank Den Haag heeft een gedoogplicht ex art. 5.24 Waterwet…

online leergang 'Grondzaken en de Omgevingswet'

/
Wanneer de Omgevingswet precies in werking treedt is weliswaar…

De Wvg doet weer mee!

/
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

/
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

/
Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is. Het hof toetst uitsluitend of er 'binnen het perceel' een minder belemmerend alternatief voor handen is.

Volledige schadeloosstelling bij gedoogplicht BP omvat ook planschade

/
Bij oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) moet de schade die door de aanleg en instandhouding van het werk wordt geleden volledig worden vergoed. De Hoge Raad beslist in zijn arrest van 21 juni 2019 dat ook planschade onder deze volledige schadeloosstelling valt en schept met dit arrest duidelijkheid over de verhouding tussen schadeloosstelling op grond van de BP en planschadevergoeding op grond van artikel 6.1 e.v. Wro. De Hoge Raad vernietigt hiermee het (opmerkelijke) arrest van het gerechtshof Den Haag van 23 januari 2018, waarover Jessica de Roos eerder al kritisch schreef op dit blog.

Cursus 'Actualiteiten grondverwerving'

/
Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de…

Verslag online seminar 'Zin en onzin over bodembestanddelen'

/
Op 26 maart 2019 vond het online seminar over (on)winbare bodembestanddelen…