Tag: belemmeringenwet privaatrecht

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

/
Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is. Het hof toetst uitsluitend of er 'binnen het perceel' een minder belemmerend alternatief voor handen is.

Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht

/
Het belang van Windpark Zeewolde B.V. om te starten met (voorbereidende) archeologische werkzaamheden op grond van een gedoogplicht ex artikel 11 BP weegt zwaarder dan het belang van de grondeigenaar om een schending van zijn eigendomsrecht te voorkomen.

Onderhandelen over gedoogplicht

/
De Afdeling geeft enkele vingerwijzingen over de minnelijke onderhandelingen over het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Gedoogplicht: VarioHippique, part II

/
Aan VarioHippique is een gedoogplicht op grond van de belemmeringenwet Privaatrecht opgelegd ten behoeve van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Vijfhuizen. De Afdeling heeft in de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:752) geoordeeld dat de belangen van VarioHippique geen onteigening vorderden