Tag: bodembestanddelen

- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / werkelijke waarde

Voordeel vanwege winbare bodembestanddelen: verdeling bij helfte?

Bas ten Kate
De Hoge Raad laat zich uit over de verdeling van voordeel bij winbare bodembestanddelen. Welke waarderingsmethode is juist? Is een verdeling bij helfte redelijk?
- bodembestanddelen / vrijkomend kapitaal

Hedwigepolder: onwinbare bodembestanddelen en vrijkomend kapitaal

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: vergoeding onwinbare bodembestanddelen behoort volgens rechtbank niet tot vrijkomend kapitaal.
- bodembestanddelen / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Bodembestanddelen: hoe de omvang van het voordeel te bepalen

Bas ten Kate
Bij de vaststelling van de omvang van het voordeel van vrijkomende bodembestanddelen moet worden uitgegaan van een door de eigenaar of een koper in acht te nemen economische exploitatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de activiteit van de onteigenaar bij de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt. De in het onteigende aanwezige latente meerwaarde kan namelijk alleen dankzij dat werk en de uitvoering ervan gerealiseerd worden.
- bodembestanddelen / complexwaarde

Verslag online seminar 'Zin en onzin over bodembestanddelen'

Jessica de Roos
Op 26 maart 2019 vond het online seminar over (on)winbare bodembestanddelen…
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / egalisatie / eliminatie

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Bas ten Kate
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.
- bodembestanddelen / eliminatie

Lezing bodembestanddelen Vereniging van Onteigeningsadvocaten

Carola van Andel
Bas ten Kate hield bij de najaarsbijeenkomst van de VOA op 15 november een voordracht getiteld "Zin en onzin over bodembestanddelen".
- bodembestanddelen

Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie

Bas ten Kate
De Hoge Raad oordeelt dat de eliminatieregel ertoe dwingt om de kosten van verlegging van een leiding in aanmerking te nemen bij de bepaling van het voordeel van aanwezige bodembestanddelen.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / complexwaarde / egalisatie

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

Carola van Andel
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / complexwaarde / egalisatie

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

Bas ten Kate
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.