Tag: bodembestanddelen

Hedwigepolder: onwinbare bodembestanddelen en vrijkomend kapitaal

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: vergoeding onwinbare bodembestanddelen behoort volgens rechtbank niet tot vrijkomend kapitaal.

Bodembestanddelen: hoe de omvang van het voordeel te bepalen

/
Bij de vaststelling van de omvang van het voordeel van vrijkomende bodembestanddelen moet worden uitgegaan van een door de eigenaar of een koper in acht te nemen economische exploitatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met de feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de activiteit van de onteigenaar bij de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt. De in het onteigende aanwezige latente meerwaarde kan namelijk alleen dankzij dat werk en de uitvoering ervan gerealiseerd worden.

Verslag online seminar 'Zin en onzin over bodembestanddelen'

/
Op 26 maart 2019 vond het online seminar over (on)winbare bodembestanddelen…

Online seminar Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Op dinsdag 26 maart a.s. van 11:00 tot 12:00 uur vindt het online…

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.

Lezing bodembestanddelen Vereniging van Onteigeningsadvocaten

/
Bas ten Kate hield bij de najaarsbijeenkomst van de VOA op 15 november een voordracht getiteld "Zin en onzin over bodembestanddelen".

Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie

/
De Hoge Raad oordeelt dat de eliminatieregel ertoe dwingt om de kosten van verlegging van een leiding in aanmerking te nemen bij de bepaling van het voordeel van aanwezige bodembestanddelen.

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

/
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

/
KB Maaspark Well: namens wie heeft de (externe) grondverwerver onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder?