Tag: abbb

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

/
Gronduitgifte bij de overheid: openbare procedure verplicht of niet? Bespiegelingen over het beginsel van gelijke behandeling.

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

/
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure KB

/
Klachten toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure door Kroon in administratieve onteigeningsprocedure Hedwigepolder door Hoge Raad verworpen.

Gelijkheidsbeginsel in minnelijk overleg

/
Kroon passeert zienswijze reclamanten dat gemeente zich in het minnelijk overleg niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou hebben gehouden.

Onteigening in strijd met algemene beginselen behoorlijk bestuur?

/
KB Onteigeningsplan Harselaar: onteigening in strijd met eerdere overeenkomsten gemeente door garanties of algemene beginselen behoorlijk bestuur (abbb)?