Tag: abbb

- abbb / gronduitgifte / online seminar

Webinar ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Jessica de Roos
Tijdens ons webinar ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’ op 16 december a.s. gaan wij in op de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 26 november jl. en bieden wij praktische tips en handreikingen.
- abbb / formaliteiten / koninklijk besluit / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

Marlotte Hiddema
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.
- abbb / gronduitgifte

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Carola van Andel
Gronduitgifte bij de overheid: openbare procedure verplicht of niet? Bespiegelingen over het beginsel van gelijke behandeling.
- abbb / noodzaak / zelfrealisatie

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

Carola van Andel
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.
- abbb / formaliteiten / koninklijk besluit

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure KB

Carola van Andel
Klachten toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure door Kroon in administratieve onteigeningsprocedure Hedwigepolder door Hoge Raad verworpen.
- abbb / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Gelijkheidsbeginsel in minnelijk overleg

Carola van Andel
Kroon passeert zienswijze reclamanten dat gemeente zich in het minnelijk overleg niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou hebben gehouden.
- abbb / koninklijk besluit

Onteigening in strijd met algemene beginselen behoorlijk bestuur?

Carola van Andel
KB Onteigeningsplan Harselaar: onteigening in strijd met eerdere overeenkomsten gemeente door garanties of algemene beginselen behoorlijk bestuur (abbb)?