Tag: noodzaak

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / noodzaak / onteigening

Koninklijk Besluit gepubliceerd in mei 2023

Babette van Driel
In mei is slechts één Koninklijk Besluit gepubliceerd. Tegen dit besluit zijn meerdere zienswijzen ingediend, waarin wordt gesteld dat er onvolledig overleg is gevoerd en dat de noodzaak tot onteigening ontbreekt.
- koninklijk besluit / noodzaak / zelfrealisatie

Koninklijk Besluit gepubliceerd in september 2020

Sharon Aaldering
Bespreking van KB gepubliceerd in september 2020. Maakt een uitvoeringsbelang belanghebbend? En beroep op zelfrealisatie ten behoeve van natuur.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / noodzaak / schadeloosstelling

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

Sharon Aaldering
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.
- koninklijk besluit / noodzaak

Onteigening bij Design en Construct

Carola van Andel
KB Zuidasdok oordeel Kroon over Design en Construct bij grondverwerving: is onteigening van alle in het verzoek opgenomen perceelsgedeelten noodzakelijk?
- koninklijk besluit / noodzaak / urgentie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

Carola van Andel
Opnieuw onteigening voor woningbouw, discussie over compensatie in andere vorm dan geld en de randvoorwaarden voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie.
- abbb / noodzaak / zelfrealisatie

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

Carola van Andel
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.
- koninklijk besluit / noodzaak / zelfrealisatie

Geen zelfrealisatie door uitgifte in erfpacht

Jessica de Roos
In het KB van 17 november 2017, nr. 2017002004 (onteigeningsplan Groenzoom), wijst de Kroon een beroep op zelfrealisatie van de hand. De bereidheid van de betreffende eigenaar om de gronden tegen vergoeding aan de gemeente in erfpacht uit te geven en haar toe te staan het werk op de gronden te realiseren, staat niet aan aanwijzing ter onteigening in de weg.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / noodzaak

Eigendomsverkrijging Piekberging Haarlemmermeerpolder noodzakelijk?

Carola van Andel
KB Piekberging Haarlemmermeerpolder: noodzaak onteigening, kan het werk niet tevens worden gerealiseerd zonder eigendomsverkrijging?