Tag: nadeelcompensatie

Samenloop onteigening en planschade

/
Afdeling onderstreept belang duidelijke formuleringen in overeenkomst ter voorkoming van onteigening bij samenloop planschade en nadeelcompensatie.

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

/
Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu tevens aangepast na geactualiseerde Handleiding Nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen.

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

/
Aangeboden Handleiding Nadeelcompensatie geeft handvatten voor meer transparante en voorspelbare procedure. Maatschappelijk risico belangrijk aandachtspunt.