Tag: nadeelcompensatie

- forfait / maatschappelijk risico / nadeelcompensatie

Aanpassing Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat: uitwerking minimumforfait

Bas ten Kate
Op 17 december is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat (BnIW) aangepast. De aanpassing ziet op twee onderdelen: het maatschappelijk risico en de bij indiening te verstrekken bescheiden.
- anderszins verzekerd / nadeelcompensatie / onteigening / planschade

Samenloop onteigening en planschade

Bas ten Kate
Afdeling onderstreept belang duidelijke formuleringen in overeenkomst ter voorkoming van onteigening bij samenloop planschade en nadeelcompensatie.
- nadeelcompensatie

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

Bas ten Kate
Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu tevens aangepast na geactualiseerde Handleiding Nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen.
- handleiding / nadeelcompensatie

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Bas ten Kate
Aangeboden Handleiding Nadeelcompensatie geeft handvatten voor meer transparante en voorspelbare procedure. Maatschappelijk risico belangrijk aandachtspunt.