Tag: nadeelcompensatie

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / nadeelcompensatie

Koninklijk besluit gepubliceerd in januari en februari 2022

Carola van Andel
De inhoud van de te sluiten koopovereenkomst staat niet ter beoordeling van de Kroon in de administratieve onteigeningsprocedure. Dit en meer in de bespreking van het enige Koninklijke Besluit dat in januari en februari 2022 is gepubliceerd.
- forfait / maatschappelijk risico / nadeelcompensatie

Aanpassing Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat: uitwerking minimumforfait

Bas ten Kate
Op 17 december is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat (BnIW) aangepast. De aanpassing ziet op twee onderdelen: het maatschappelijk risico en de bij indiening te verstrekken bescheiden.
- anderszins verzekerd / nadeelcompensatie / onteigening / planschade

Samenloop onteigening en planschade

Bas ten Kate
Afdeling onderstreept belang duidelijke formuleringen in overeenkomst ter voorkoming van onteigening bij samenloop planschade en nadeelcompensatie.
- nadeelcompensatie

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

Bas ten Kate
Beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu tevens aangepast na geactualiseerde Handleiding Nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen.
- handleiding / nadeelcompensatie

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Bas ten Kate
Aangeboden Handleiding Nadeelcompensatie geeft handvatten voor meer transparante en voorspelbare procedure. Maatschappelijk risico belangrijk aandachtspunt.