Artikelen door Carola van Andel

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

/
Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers geïnformeerd. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding Omgevingswet wordt 1 januari 2022.

Grondverwerving in coronacrisis

/
Veiligheid en gezondheid staan voorop in deze coronacrisis. Organisaties…

Onteigening stikstof: KB Lingegebied en Diefdijk-Zuid

/
Kroon wijst gronden ter onteigening aan vanwege stikstof. Realisatie bron- en herstelmaatregelen PAS onverminderd urgent.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

/
De Wvg wordt steeds populairder! Houd bij hernieuwde Wvg aanwijzingen op gronden met al in verder verleden vervallen voorkeursrechten rekening met het Bvg.

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2019

/
Geslaagde najaarscursus achter de rug! In één middag bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening, Wvg en gedoogplichten.

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

/
De Aanvullingswet grondeigendom is door de Tweede Kamer voorzien van verschillende amendementen , aangenomen en gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

/
Plenair debat in de Tweede Kamer over de Aanvullingswet Grondeigendom: discussies en diverse amendementen over voorkeursrechten, zelfrealisatie en kostenverhaal. Stemming 15 oktober 2019.

Seminar Grondverwerving bij Dijkversterking VvOR

/
Dynamische en informatieve bijeenkomst van de VvOR over de problematiek bij grondverwerving bij dijkversterking: steeds actueler met de forse HWBP opgave!

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

/
Gemeente houdt mogelijkheid nietigverklaring Wvg ook nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. De gemeente hoeft daarbij geen materieel belang te stellen.