Tag: Wvg

- cursus / Wvg

De Wvg doet weer mee!

Jessica de Roos
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…
- grondbeleid / Wvg

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

Carola van Andel
De Wvg wordt steeds populairder! Houd bij hernieuwde Wvg aanwijzingen op gronden met al in verder verleden vervallen voorkeursrechten rekening met het Bvg.
- cursus / gedoogplicht / omgevingswet / Wvg

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2019

Carola van Andel
Geslaagde najaarscursus achter de rug! In één middag bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening, Wvg en gedoogplichten.
- nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / Wvg / zelfrealisatie

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

Carola van Andel
Plenair debat in de Tweede Kamer over de Aanvullingswet Grondeigendom: discussies en diverse amendementen over voorkeursrechten, zelfrealisatie en kostenverhaal. Stemming 15 oktober 2019.
- Wvg

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

Carola van Andel
Gemeente houdt mogelijkheid nietigverklaring Wvg ook nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. De gemeente hoeft daarbij geen materieel belang te stellen.
- voorkeursrecht / Wvg

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Patrick Haccou
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.
- residuele benadering / vergelijkingsmethode / waarderingsmethoden / Wvg

Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

Patrick Haccou
Bij gebreke van voldoende vergelijkingstransacties hebben deskundigen het juist geacht om de residuele methode toe te passen. De rechtbank volgt deskundigen ook hierin. Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat het object zich leent voor deze wijze van waarderen.
- Wvg

Vernietiging ex artikel 26 Wvg disproportioneel

Jessica de Roos
Dat een gemeentelijk voorkeursrecht inmiddels is vervallen, staat op zichzelf niet in de weg aan toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring ex art. 26 Wvg. Toch heeft de rechtbank Overijssel het verzoek van de gemeente Borne afgewezen. De rechtbank acht vernietiging disproportioneel, omdat concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / Wvg

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

Carola van Andel
In januari 2018 zijn zes KB’s gepubliceerd met onder meer aandacht voor een aanstaande herziening bestemmingsplan, samenloop Wvg en onteigening en het minnelijk overleg.