Tag: Wvg

De Wvg doet weer mee!

/
Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten…

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

/
De Wvg wordt steeds populairder! Houd bij hernieuwde Wvg aanwijzingen op gronden met al in verder verleden vervallen voorkeursrechten rekening met het Bvg.

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2019

/
Geslaagde najaarscursus achter de rug! In één middag bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening, Wvg en gedoogplichten.

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

/
Plenair debat in de Tweede Kamer over de Aanvullingswet Grondeigendom: discussies en diverse amendementen over voorkeursrechten, zelfrealisatie en kostenverhaal. Stemming 15 oktober 2019.

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

/
Gemeente houdt mogelijkheid nietigverklaring Wvg ook nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het Hof. De gemeente hoeft daarbij geen materieel belang te stellen.

Cursus 'Actualiteiten grondverwerving'

/
Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de…

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

/
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.

Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

/
Bij gebreke van voldoende vergelijkingstransacties hebben deskundigen het juist geacht om de residuele methode toe te passen. De rechtbank volgt deskundigen ook hierin. Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat het object zich leent voor deze wijze van waarderen.

Vernietiging ex artikel 26 Wvg disproportioneel

/
Dat een gemeentelijk voorkeursrecht inmiddels is vervallen, staat op zichzelf niet in de weg aan toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring ex art. 26 Wvg. Toch heeft de rechtbank Overijssel het verzoek van de gemeente Borne afgewezen. De rechtbank acht vernietiging disproportioneel, omdat concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt en de eigenaren al zeventien jaar worden belemmerd in het recht tot verkoop aan derden.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

/
In januari 2018 zijn zes KB’s gepubliceerd met onder meer aandacht voor een aanstaande herziening bestemmingsplan, samenloop Wvg en onteigening en het minnelijk overleg.