Tag: gronduitgifte

- gronduitgifte / tenderplicht

Tenderplicht bij gronduitgifte?

Jessica de Roos
Staat het overheden vrij om gronden een-op-een aan een derde te verkopen zonder andere gegadigden in de gelegenheid te stellen mee te dingen? Jessica de Roos en Vanessa Jasarevic schreven er een artikel over in het tijdschrift Grondzaken en gebiedsontwikkeling
- anti-speculatie / gronduitgifte / zelfbewoningsplicht

Instrumenten voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt

Sharon Aaldering
In het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling (2020/6) publiceerden Jonne Fluitsma en Sharon Aaldering een artikel over de privaatrechtelijke instrumenten die gemeenten hebben om te sturen op de (oververhitte) woningmarkt.
- abbb / gronduitgifte

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Wim Klostermann
Gronduitgifte bij de overheid: openbare procedure verplicht of niet? Bespiegelingen over het beginsel van gelijke behandeling.