Tag: egalisatie

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

/
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.

Bodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde

/
In een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) moest de…