Gebruiksvergoeding bij gedoogplichten: ontwerpregeling in consultatie

/
De Omgevingswet voorziet in een ‘redelijke gebruiksvergoeding’ bij gedoogplichten voor bepaalde ontwikkelingen door (commerciële) initiatiefnemers, bovenop de schadevergoeding. Vandaag (27 mei 2020) is de consultatieversie gepubliceerd voor de regeling waarin regels worden gegeven voor de hoogte van die gebruiksvergoeding. De jaarlijkse vergoeding wordt bepaald volgens de formule: gebruiksvergoeding = grondoppervlakte (m²) x grondwaarde x jaarlijks verondersteld rendement van de grond van (forfaitaire factor) 2%

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

/
Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers geïnformeerd. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding Omgevingswet wordt 1 januari 2022.

Online bijgepraat worden over grondzaken en de Omgevingswet?

/
Op 20 april jl. werden maar liefst 100 deelnemers bijgepraat over 'Voorkeursrechten en de Omgevingswet' tijdens het eerste seminar van onze online leergang ‘Grondzaken en de Omgevingswet’. Aanmelden voor de leergang kan nog steeds. Voor een seminar dat u heeft gemist, ontvangt u van ons een terugkijklink.
John Dummer (Air-Vision.nl)

Verrekenbaar voordeel bij verval van pacht overblijvende

/
Buitenring Parkstad Limburg: uitspraak rechtbank schadeloosstelling, verval van pacht op het overblijvende leidt tot verrekenbaar voordeel.

Hedwigepolder: toch geen onteigening als alle andere?

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: moet eigenaar vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld?

Hedwigepolder: forse onteigening leidt tot forse kosten

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: krijgt eigenaar ook kosten 'lobbydossier', planololgie en procedure EHRM vergoed?

Hedwigepolder: onwinbare bodembestanddelen en vrijkomend kapitaal

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: vergoeding onwinbare bodembestanddelen behoort volgens rechtbank niet tot vrijkomend kapitaal.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

/
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.