- belemmeringenwet privaatrecht / gedoogplicht / omgevingswet

Gedoogplicht hoogspanningsverbinding: meer belemmering dan redelijkerwijs noodzakelijk?

Babette van Driel
De rechtszekerheid is niet gewaarborgd indien in een gedoogbeschikking niet dezelfde uitzondering wordt opgenomen als in de bijbehorende bestemmingsplannen, zo oordeelt het gerechtshof in een geschil tussen TenneT en Stichting Twickel (ECLI:NL:GHARL:2024:2393).
- Eliminatiebeginsel / kosten / schaduwcommissie

Eliminatie van verkoop overblijvende?

Bas ten Kate
De Rechtbank Limburg gaat bij het bepalen van de schadeloosstelling in deze onteigeningszaak (ECLI:NL:RBLIM:2023:7516) niet mee in het oordeel van de deskundigen en oordeelt dat vrijwillige verkoop van het overblijvende geen gevolg is van de onteigening.
- administratieve procedure / compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in oktober, november en december 2023

Carola van Andel
In oktober, november en december 2023 zijn 3 KB's gepubliceerd. Zienswijzen zagen onder meer op minnelijk overleg en zelfrealisatie.
- aanvullingswet grondeigendom / gedoogplicht / kostenverhaal / nadeelcompensatie / omgevingswet / onteigening

Online leergang 'Grondzaken onder de Omgevingswet'

Carola van Andel
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er veel veranderd op het gebied van onteigening, gedoogplichten en andere grondverwervingsonderwerpen. Door het volgen van onze vierdelige online leergang 'Grondzaken onder de Omgevingswet' bent u in korte tijd goed geïnformeerd.
- omgevingswet / onteigening

Nieuw: Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden

Sharon Aaldering
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van onteigening. Ter ondersteuning van onteigenende overheden is per 1 januari 2024 een Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden opgericht.
- eliminatie / onteigening / verwachtingswaarde / werkelijke waarde

Over het eliminatiebeginsel en de verwachtingswaarde

Bas ten Kate
In zijn arrest van 26 mei 2023 (ECLI:NL:HR:2023:777) onderstreept de Hoge Raad nogmaals dat het eliminatiebeginsel beperkt moet worden uitgelegd. Dat heeft ook gevolgen voor de verwachtingswaarde.
- Art. 50 Ow / deskundigenkosten / onteigening / schadeloosstelling

Matiging deskundigenkosten in onteigeningsprocedure

Bas ten Kate
De Rechtbank Limburg matigde onlangs de deskundigenkosten in een onteigeningsprocedure met ruim 75% (ECLI:NL:RBLIM:2023:5445).