Tag: wederbelegging

Hedwigepolder: toch geen onteigening als alle andere?

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: moet eigenaar vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld?

Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

/
Geen vergoeding van wederbeleggingskosten voor de economisch eigenaar, omdat het onteigende onderdeel was van een handelsvoorraad. Van een duurzame belegging was dus geen sprake.

Wederbeleggingskosten: een strikte maatstaf

/
In een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) heeft de…