Tag: wederbelegging

- reconstructie / wederbelegging

Hedwigepolder: toch geen onteigening als alle andere?

Bas ten Kate
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: moet eigenaar vanwege zijn bijzondere positie ook bijzonder te worden behandeld?
- bedrijfsmiddel / wederbelegging

Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

Bas ten Kate
Geen vergoeding van wederbeleggingskosten voor de economisch eigenaar, omdat het onteigende onderdeel was van een handelsvoorraad. Van een duurzame belegging was dus geen sprake.
- wederbelegging

Wederbeleggingskosten: een strikte maatstaf

Bas ten Kate
In een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) heeft de…