Tag: overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

/
In februari 2018 zijn twee KB’s gepubliceerd met onder meer aandacht voor de samenloop met andere overheidswerken en de toepassing van art. 38 lid 2 Ow.

Samenloop uitkoopregeling TenneT

/
KB Nieuwe Dordtse Biesbosch: aankoop geheel, samenloop in minnelijk overleg met de uitkoopregeling TenneT woningen recht onder hoogspanningslijn.