Tag: overname geheel

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / overname geheel / stikstof / zelfrealisatie

Koninklijke besluiten gepubliceerd in april en mei 2020

Sharon Aaldering
Zelfrealisatieberoep, onteigening en stikstof, overname van geheel, planologische grondslag, inzicht in planuitvoering en aanbod in minnelijk overleg.
- abbb / formaliteiten / koninklijk besluit / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

Marlotte Hiddema
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.
- formaliteiten / koninklijk besluit / minnelijk overleg / natuur / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

Carola van Andel
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.
- koninklijk besluit / overname geheel

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2018

Carola van Andel
In februari 2018 zijn twee KB’s gepubliceerd met onder meer aandacht voor de samenloop met andere overheidswerken en de toepassing van art. 38 lid 2 Ow.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / overname geheel

Samenloop uitkoopregeling TenneT

Carola van Andel
KB Nieuwe Dordtse Biesbosch: aankoop geheel, samenloop in minnelijk overleg met de uitkoopregeling TenneT woningen recht onder hoogspanningslijn.