Tag: compensatiegrond

onteigening
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / onteigening / urgentie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juni en juli 2023

Sharon Aaldering
In juni en juli 2023 zijn vijf Koninklijke Besluiten gepubliceerd. Aan bod komt onder andere in hoeverre de inrichtingstekening definitief moet zijn, of het grondprijzenonderzoek openbaar gemaakt moet worden en urgentie in relatie tot het Didam-arrest en de Porthos-uitspraak.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / noodzaak / schadeloosstelling

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

Sharon Aaldering
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg / noodzaak

Eigendomsverkrijging Piekberging Haarlemmermeerpolder noodzakelijk?

Carola van Andel
KB Piekberging Haarlemmermeerpolder: noodzaak onteigening, kan het werk niet tevens worden gerealiseerd zonder eigendomsverkrijging?
- compensatiegrond / minnelijk overleg / taxatierapport

Bewegingsruimte minnelijk overleg

Carola van Andel
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Compensatie in grond en minnelijk overleg

Carola van Andel
De Kroon herhaalt in het KB N215 Melissant-Dirksland/reconstructie Noorddijk nog eens dat de Onteigeningswet niet verplicht tot compensatie in grond.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Minnelijk overleg over compensatiegrond

Jessica de Roos
In het KB Kolenbranderweg Haaksbergen herhaalt de Kroon dat schadeloosstelling in geld het uitgangspunt is, maar dat een verzoek om compensatiegrond wel aan de orde kan komen bij de toetsing van het minnelijk overleg.
- compensatiegrond / koninklijk besluit / minnelijk overleg

Vervangende locatie onderdeel toets minnelijk overleg

Jessica de Roos
Uitgangspunt is schadeloosstelling in geld, maar een vervangende locatie of andere oplossingen kunnen wel degelijk aan de orde komen in het kader van de toetsing van het minnelijk overleg. De Kroon heeft dit nog eens helder verwoord in het KB Rondweg Voorst.