Tag: compensatiegrond

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Eigendomsverkrijging Piekberging Haarlemmermeerpolder noodzakelijk?

/
KB Piekberging Haarlemmermeerpolder: noodzaak onteigening, kan het werk niet tevens worden gerealiseerd zonder eigendomsverkrijging?

Bewegingsruimte minnelijk overleg

/
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?

Compensatie in grond en minnelijk overleg

/
De Kroon herhaalt in het KB N215 Melissant-Dirksland/reconstructie Noorddijk nog eens dat de Onteigeningswet niet verplicht tot compensatie in grond.

Minnelijk overleg over compensatiegrond

/
In het KB Kolenbranderweg Haaksbergen herhaalt de Kroon dat schadeloosstelling in geld het uitgangspunt is, maar dat een verzoek om compensatiegrond wel aan de orde kan komen bij de toetsing van het minnelijk overleg.

Vervangende locatie onderdeel toets minnelijk overleg

/
Uitgangspunt is schadeloosstelling in geld, maar een vervangende locatie of andere oplossingen kunnen wel degelijk aan de orde komen in het kader van de toetsing van het minnelijk overleg. De Kroon heeft dit nog eens helder verwoord in het KB Rondweg Voorst.

Vastgelopen onderhandelingen integrale regeling: reikwijdte art. 17 Ow

/
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 maart 2015 (gepubliceerd op…