PROCEDEREN IN TIJDEN VAN CORONA

/
Wat is het effect van de corona maatregelen op de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure? Zijn onteigeningsprocedures urgente zaken?

Grondverwerving in coronacrisis

/
Veiligheid en gezondheid staan voorop in deze coronacrisis. Organisaties…

Minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening: inzet van alle partijen vereist

/
Als reactie op aanbod zonder opgaaf van reden uitblijft, treffen verwijten achteraf, dat de onteigenende overheid onvoldoende heeft onderhandeld, geen doel.

Gedoogplicht en oppervlaktecriterium: 6,75% is geringe oppervlakte

/
De rechtbank Den Haag heeft een gedoogplicht ex art. 5.24 Waterwet…

online leergang 'Grondzaken en de Omgevingswet'

/
Wanneer de Omgevingswet precies in werking treedt is weliswaar…

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

/
Uitstel Omgevingswet: bepalingen uit Aanvullingswet grondeigendom treden later in werking, onteigeningsverzoeken voorlopig nog volgens Onteigeningswet.

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Tekort aan coronatests: had onteigening van octrooien een oplossing kunnen bieden?

/
Onteigeninig van octrooien kan de overheid in tijden van (corona)crisis mogelijk een instrument bieden, wanneer het algemeen nut vordert dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden een uitvinding toe te passen.