Tag: pachter

John Dummer (Air-Vision.nl)

Verrekenbaar voordeel bij verval van pacht overblijvende

/
Buitenring Parkstad Limburg: uitspraak rechtbank schadeloosstelling, verval van pacht op het overblijvende leidt tot verrekenbaar voordeel.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

/
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de onbekende pachter/huurder, de omschrijving op de onteigeningslijst en de voorwaarden bij een overgenomen recht van erfpacht.

Geen werkelijke waarde pachtrecht

/
Aan een pachtrecht komt geen ‘werkelijke waarde’ toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied is het systeem dat de afgaande pachter € 1,00/m² bedingt van de opkomende pachter. Het verlies van die mogelijkheid levert, anders dan de rechtbank had geoordeeld, geen vermogensschade op.

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

/
KB Maaspark Well: namens wie heeft de (externe) grondverwerver onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder?

Voorwaardelijke pachtontbinding Hedwigepolder

/
De Cloedt wil zelf zorgdragen voor de ontpoldering van zijn gronden in de Hertogin Hedwigepolder en verzet zich daarom met een beroep op zelfrealisatie tegen onteigening. Tegen die achtergrond heeft De Cloedt ontbinding van de pacht gevorderd. De rechtbank had die vordering eerder afgewezen, maar het hof ziet wel ruimte voor voorwaardelijke pachtontbinding.

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

/
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…

Onteigening en positie huurders/pachters

/
De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen…