Tag: pachter

John Dummer (Air-Vision.nl)
- kostenvergoeding / pachter

Verrekenbaar voordeel bij verval van pacht overblijvende

Bas ten Kate
Buitenring Parkstad Limburg: uitspraak rechtbank schadeloosstelling, verval van pacht op het overblijvende leidt tot verrekenbaar voordeel.
- erfpacht / huurder / koninklijk besluit / pachter

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de onbekende pachter/huurder, de omschrijving op de onteigeningslijst en de voorwaarden bij een overgenomen recht van erfpacht.
- pachter / schadeloosstelling / werkelijke waarde

Geen werkelijke waarde pachtrecht

Jessica de Roos
Aan een pachtrecht komt geen ‘werkelijke waarde’ toe, zo oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest van 20 april 2018. In het gebied is het systeem dat de afgaande pachter € 1,00/m² bedingt van de opkomende pachter. Het verlies van die mogelijkheid levert, anders dan de rechtbank had geoordeeld, geen vermogensschade op.
- bodembestanddelen / exploitatieopzet / minnelijk overleg / pachter / Wob

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

Carola van Andel
KB Maaspark Well: namens wie heeft de (externe) grondverwerver onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder?
- pachter / zelfrealisatie

Voorwaardelijke pachtontbinding Hedwigepolder

Jessica de Roos
De Cloedt wil zelf zorgdragen voor de ontpoldering van zijn gronden in de Hertogin Hedwigepolder en verzet zich daarom met een beroep op zelfrealisatie tegen onteigening. Tegen die achtergrond heeft De Cloedt ontbinding van de pacht gevorderd. De rechtbank had die vordering eerder afgewezen, maar het hof ziet wel ruimte voor voorwaardelijke pachtontbinding.
- pachter / procesrecht / Wob / zelfrealisatie

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

Carola van Andel
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…