Tag: minnelijk overleg

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

/
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.

Grondverwerving in coronacrisis

/
Veiligheid en gezondheid staan voorop in deze coronacrisis. Organisaties…

Minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening: inzet van alle partijen vereist

/
Als reactie op aanbod zonder opgaaf van reden uitblijft, treffen verwijten achteraf, dat de onteigenende overheid onvoldoende heeft onderhandeld, geen doel.

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Dictum onteigeningsvonnis moet bijkomend aanbod vermelden

/
Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan? Dan moet de rechtbank de onteigenende partij veroordelen om dat aanbod gestand te doen.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding

/
Recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het minnelijk overleg voorafgaand aan een gedoogplicht dijkversterking.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari en maart 2019

/
In de KB's van begin 2019 onder meer aandacht voor de juiste titelkeuze, de meest gerede verzoeker om onteigening en PM-posten in het aanbod.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

/
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december 2018

/
In november en (begin) december zijn twee KB's gepubliceerd, onder meer aandacht voor de rol van taxatierapporten in het minnelijk overleg.