Categorie: Geen categorie

- onteigening / pachter

Recht op onteigening bestaat niet

Marlotte Hiddema
Geen misbruik van recht door perceel, te midden van percelen waarvan de pachtovereenkomsten wordt beëindigd, niet te onteigenen.