Tag: bijzondere geschiktheid

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

/
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

/
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.

Waardering winbare bodembestanddelen Beuningen

/
Bij het bepalen van de meerwaarde wegens winbare bodembestanddelen is de rechtbank vrij in haar keuze voor een waarderingsmethode of een combinatie daarvan.

Nysingh cursus Actualiteiten Grondverwerving

/
Hoogeveen, Utrecht of Eindhoven op 17/22/24 november 2016 voor actualiteiten administratieve procedure, schadeloosstelling en Aanvullingswet grondeigendom