Tag: bijzondere geschiktheid

- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / werkelijke waarde

Voordeel vanwege winbare bodembestanddelen: verdeling bij helfte?

Bas ten Kate
De Hoge Raad laat zich uit over de verdeling van voordeel bij winbare bodembestanddelen. Welke waarderingsmethode is juist? Is een verdeling bij helfte redelijk?
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / egalisatie / eliminatie

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Bas ten Kate
Bas ten Kate publiceerde in TBR 2019/19 een artikel met een overzicht van de rechtspraak over onwinbare bodembestanddelen en de hieruit te trekken conclusies.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / complexwaarde / egalisatie

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

Carola van Andel
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / complexwaarde / egalisatie

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

Bas ten Kate
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.
- bijzondere geschiktheid / bodembestanddelen / waarderingsmethoden

Waardering winbare bodembestanddelen Beuningen

Bas ten Kate
Bij het bepalen van de meerwaarde wegens winbare bodembestanddelen is de rechtbank vrij in haar keuze voor een waarderingsmethode of een combinatie daarvan.
- bijzondere geschiktheid / bodemverontreiniging / eliminatie

Nysingh cursus Actualiteiten Grondverwerving

Carola van Andel
Hoogeveen, Utrecht of Eindhoven op 17/22/24 november 2016 voor actualiteiten administratieve procedure, schadeloosstelling en Aanvullingswet grondeigendom