Online leergang ‘Grondzaken onder de Omgevingswet’

In maart 2024 verzorgt Nysingh de online leergang ‘Grondzaken onder de Omgevingswet’. Wegens groot succes in 2020 bieden wij deze cursusreeks nu opnieuw en geactualiseerd aan. Inmiddels is de Omgevingswet toch echt in werking getreden. We bespreken de nieuwe wetgeving en de eerste ervaringen uit de praktijk. Na het volgen van deze 4-delige cursusreeks bent u in korte tijd goed geïnformeerd. Ieder cursusdeel duurt 1,5 uur: eerst een uur cursus en in het laatste half uur is er alle ruimte om uw vragen aan onze experts te stellen en ervaringen met elkaar te delen.

De cursusonderdelen

Onteigenen onder de Omgevingswet door Carola van Andel | 5 maart 2024 van 13:30 tot 15:00 uur
Op 5 maart a.s. trappen we af met het onderdeel ‘Onteigenen onder de Omgevingswet’. De onteigeningsprocedure is in het kader van de Omgevingswet volledig op de schop gegaan. Carola staat uitgebreid stil bij hoe deze nieuwe procedure er sinds dit jaar uitziet. Nieuwe verzoeken worden immers niet meer door de Kroon getoetst, maar het bestuursorgaan dat het aangaat dient een beschikking te nemen. Aan bod komt onder andere de inhoud van de beschikking, de bekrachtigingsprocedure, de rechtsbescherming en de doorlooptijden.

Gedoogplichten en Voorkeursrechten onder de Omgevingswet door Jessica de Roos | 7 maart 2024 van 13:30 tot 15:00 uur
Onder het oude regime bestond er een ‘lappendeken’ van wettelijke grondslagen en procedures tot oplegging, rechtsbescherming en schadevergoeding bij gedoogplichten. Onder het stelsel van de Omgevingswet zijn er nog drie categorieën over. Jessica loopt deze varianten met u door, waarbij de nadruk met name zal liggen op de gedoogplichtbeschikking. Hoe gaat het aanvragen hiervan praktisch in zijn werk?

Ook de voorkeursrechten onder de Omgevingswet komen in dit cursusdeel aan bod. Wat is er veranderd sinds 1 januari 2024 en waar moet u op letten?

Kostenverhaal onder de Omgevingswet door Carola van Andel | 14 maart 2024 van 13:30 tot 15:00 uur
De Aanvullingswet grondeigendom leidt tot aanzienlijke wijzigingen voor kostenverhaal. Een koppeling met nieuwe instrumenten, andere grondslagen en aangepaste procedurele vereisten en termijnen. Carola vertelt u hoe hiermee om te gaan en ook met de verschillen tussen ‘gewone’ en organische gebiedsontwikkeling.

Nadeelcompensatie en planschade onder de Omgevingswet door Bas ten Kate | 21 maart 2024 van 10:00 tot 11:30 uur
Ook de regels over planschade en nadeelcompensatie zijn flink veranderd. Die verandering gaat veel verder dan een aanpassing van het oude systeem aan het nieuwe omgevingsrecht. Bas  neemt u mee in de nieuwe regelgeving met de wijzigingen op een rij, voorzien van een toelichting en een kritische noot. Is het nieuwe systeem rechtvaardiger dan het oude?

Kosten en aanmelden voor de cursusreeks

De kosten voor deelname bedragen voor de gehele cursusreeks € 595,- exclusief btw. De cursusdelen kunt u ook los volgen voor € 195,- exclusief btw per cursusonderdeel. U kunt zich via deze link opgeven voor de cursusreeks Grondzaken en de Omgevingswet. Ga naar de juiste cursus en klik op ‘meld je aan’ om direct naar het inschrijfformulier te gaan.

Terugkijken & opleidingspunten

Kunt u niet op het moment dat de cursus wordt gegeven? Geen enkel probleem! U ontvangt na afloop de terugkijklink en de presentatie (het interactieve deel wordt niet opgenomen). Zo kunt u het bekijken op een moment dat het u goed uitkomt.

Wij melden deze cursusreeks aan voor 1 opleidingspunt bij NVR, NRVT, registers DOBS en het LRGD. Wanneer u de cursus terugkijkt kunnen wij u helaas geen deelnamebewijs verstrekken om een opleidingspunt te registreren.

Vragen

Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen bij onze online leergang grondzaken! Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar macy.groenendaal@nysingh.nl.