Seminar Grondverwerving bij Dijkversterking VvOR

Afgelopen donderdagmiddag 5 september 2019 vond het seminar “Grondverwerving bij dijkversterkingen” plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Vereniging voor Onteigeningsrecht en vond plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Een informatieve en enerverende bijeenkomst waarbij vijf sprekers korte inleidingen verzorgden over de uitdagingen bij grondverwerving voor dijkversterking. Een steeds actueler onderwerp bovendien met de forse HWBP opgave waar Nederland tot 2050 voor staat!

Onteigenen voor dijkversterking

Jessica de Roos was één van deze vijf sprekers en ging in haar bijdrage in op de problematiek omtrent onteigenen voor dijkversterkingen. Op welke wijze kan geconcludeerd worden dat onteigening noodzakelijk is, als waterschappen ook gebruik kunnen maken van de gedoogplicht ex art. 5.24 Waterwet? In welke gevallen is de eigendom wenselijk? Hoe wordt een eigendommenbeleid geformuleerd? Welk deel van de dijk moet in eigendom worden verworven? Wat als een deel van de huidige kering niet in eigendom is? Bij al deze vragen stond zij stil en naar afloop werd met de zaal gediscussieerd.

Volledige programma

Het complete programma bij het seminar Grondverwerving bij Dijkversterking van de VvOR zag er als volgt uit.

13.30 uur Presentatie “Dijkversterkingsopgave en het HWBP” door Jorg Willems, dijkwerker – teammanager Techniek, Kennis & Innovatie bij Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma

13.50 uur Presentatie “Projectmanagement en grondverwerving HWBP” door Leonie de Jong, omgevingsmanager en projectsecretaris bij Waterschap Rivierenland en door Steef Severijn, projectmanager Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

14.15 uur Presentatie “Onteigenen voor dijkversterkingen” door Jessica de Roos, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V.

14.40 uur Presentatie “Gedoogplichten bij dijkversterkingen” door Mike Seelen, coördinator grondzaken bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

15.05 uur Pauze

15.35 uur Presentatie “Schadeloosstelling bij dijkversterkingen” door Erik Pekelder, rentmeester-grondzakendeskundige bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau

16.00 uur Paneldiscussie onder leiding van Jacques Sluysmans, voorzitter

16.45 uur Borrel

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Jessica de Roos of Carola van Andel, onteigeningsadvocaten, T: 088 752 02 60 of E: jessica.deroos@nysingh.nl / carola.vanandel@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *