Tag: complexwaarde

Verslag online seminar 'Zin en onzin over bodembestanddelen'

/
Op 26 maart 2019 vond het online seminar over (on)winbare bodembestanddelen…

Bodembestanddelen Maastricht Aachen Airport in TBR

/
In het Tijdschrift voor Bouwrecht van mei 2018 is de annotatie Onteigening Meerssen (TBR 2018/81) van Bas ten Kate gepubliceerd.

Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

/
Hoge Raad: bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare bodembestanddelen moet de complexbenadering worden toegepast.

Bodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde

/
In een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) moest de…

Voorstroken en complexwaarde (art. 40d Ow)

/
Is het onteigende deels aan te merken als een voorstrook met…