Tag: voorkeursrecht

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

/
De Aanvullingswet grondeigendom is door de Tweede Kamer voorzien van verschillende amendementen , aangenomen en gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

/
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.

De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

/
Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit instrument om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Naar verwachting zal wederom een verschuiving gaan plaatsvinden in het soort procedures dat hierover gevoerd wordt.