Tag: voorkeursrecht

- gebiedsontwikkeling / omgevingswet / onteigening / voorkeursrecht

Moderniseringslocatie in de Omgevingswet

Carola van Andel
Welke plaats krijgt de moderniseringslocatie onder de Omgevingswet? Carola van Andel bespreekt dit in in het praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling.
- kostenverhaal / nieuwe onteigeningswet / omgevingswet / voorkeursrecht

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Carola van Andel
De Aanvullingswet grondeigendom is door de Tweede Kamer voorzien van verschillende amendementen , aangenomen en gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.
- voorkeursrecht / Wvg

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Patrick Haccou
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.
- omgevingswet / voorkeursrecht / Wet voorkeursrecht gemeenten

De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Jessica de Roos
Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit instrument om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Naar verwachting zal wederom een verschuiving gaan plaatsvinden in het soort procedures dat hierover gevoerd wordt.