Categorie: Administratieve procedure

Koninklijke besluiten gepubliceerd in april en mei 2020

/
Zelfrealisatieberoep, onteigening en stikstof, overname van geheel, planologische grondslag, inzicht in planuitvoering en aanbod in minnelijk overleg.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2020

/
De Kroon toetst zowel ex tunc als ex nunc. En hoe zit het met een beroep op zelfrealisatie? Bespreking van KB's gepubliceerd in april 2020.

Grondverwerving in coronacrisis

/
Veiligheid en gezondheid staan voorop in deze coronacrisis. Organisaties…

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

/
Uitstel Omgevingswet: bepalingen uit Aanvullingswet grondeigendom treden later in werking, onteigeningsverzoeken voorlopig nog volgens Onteigeningswet.

Koninklijk besluit gepubliceerd in maart 2020

/
Aandacht voor het zorgvuldigheidsbeginsel, de noodzaak voor onteigening, het minnelijk overleg en het uitgangspunt van schadeloosstelling in geld.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in februari 2020

/
Onteigening stikstofmaatregelen (PAS), verbetering Rijksweg A1 en provinciale infrastructuur. Veel aandacht voor terinzagelegging en aankoop geheel.

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen!

/
Verslag debat Eerste Kamer Aanvullingswet grondeigendom. Enkele Kamerleden hadden vragen aan minister. Op 10 maart 2020 is het wetsvoorstel aangenomen.

Onteigening stikstof: KB Lingegebied en Diefdijk-Zuid

/
Kroon wijst gronden ter onteigening aan vanwege stikstof. Realisatie bron- en herstelmaatregelen PAS onverminderd urgent.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2020

/
De eerste KB's van 2020 zijn een feit! Ooijen-Wanssum (Limburg) en Noortveer (Voorschoten) over informatie en garanties in minnelijk overleg, "achteruit onderhandelen" en impact natuurontwikkeling op exploitatiemogelijkheden overblijvende.

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

/
De Aanvullingswet grondeigendom is door de Tweede Kamer voorzien van verschillende amendementen , aangenomen en gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.