Online cursus ‘Minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening’

Graag nodigen wij u uit voor de online cursus Minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening op dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart 2022 van 14:00 – 15:30 uur.

In deze online cursus gaat Carola van Andel in op de voor u meest relevante vragen over het minnelijk overleg en contracteren ter voorkoming van onteigening. Carola is advocaat en specialist op het gebied van grondverwerving en onteigening.

ONDERWERPEN

Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:

  • Wanneer moet met het minnelijk overleg een begin zijn gemaakt?
  • Op welk moment kan verzoeker een verzoekbesluit tot onteigening indienen?
  • Met wie moet verzoeker het minnelijk overleg voeren?
  • Wanneer heeft verzoeker voldoende inspanningen verricht om de benodigde grond minnelijk te verkrijgen?
  • Hoe om te gaan met een beroep op zelfrealisatie in het minnelijk overleg?
  • In hoeverre kan een aanbod gedurende de onderhandelingen nog nader worden geconcretiseerd of gewijzigd?
  • Welke bijkomende biedingen kan verzoeker doen?
  • Wat moeten partijen wél en niet in de koopovereenkomst opnemen?
  • Hoe zit het met de bevoegdheden bij het sluiten, ontbinden en opzeggen van koopovereenkomsten?
  • Hoe te handelen als er, na het sluiten van een koopovereenkomst, niet of niet naar behoren wordt nagekomen?
DOELGROEP

Deze online cursus is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere (semi-)overheden die zich bezighouden met grondverwerving. Daarnaast is deze cursus van belang voor taxateurs, rentmeesters en (andere) grondverwervers.

KOSTEN EN AANMELDEN

De kosten voor deelname aan deze cursus onteigening bedragen € 315,– per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de cursus onteigening voldaan te zijn.

U kunt zich via deze link opgeven.