Tag: huurder

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2019

/
Onteigening raambordelen Amsterdam: geslaagd beroep op zelfrealisatie ondanks discussie over voorwaarden zelfrealisatieovereenkomst.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

/
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

/
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de informatieplicht van de te onteigenen partij en de samenloop tussen een peilbesluit en onteigening.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

/
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de onbekende pachter/huurder, de omschrijving op de onteigeningslijst en de voorwaarden bij een overgenomen recht van erfpacht.

Onteigening familiebedrijf: reconstructie van “unique selling point”

/
Tussenuitspraak reconstructie familiebedrijf met “unique selling point” en welke wijze van investering als uitgangspunt bij deze reconstructie geldt.

Onteigening als middel tegen illegale wietteelt?

/
In Noord-Brabant worden boeren vaak benaderd om hun leegstaande stallen te verhuren voor wietteelt of als drugslab, meldt het NRC. Afbreken is een oplossing. Zonder leegstaande stallen of schuren zijn er immers geen mogelijkheden meer voor criminele organisaties. Zou het onteigeningsinstrument hier nog uitkomst kunnen bieden?

Onbekende huurder onteigeningsprocedure

/
Ondanks onderzoek en navraag in het minnelijk overleg meldt zich gedurende de administratieve onteigeningsprocedure toch een onbekende huurder. Hoe gaat de Kroon hiermee om?

Onteigening en positie huurders/pachters

/
De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen…