Tag: huurder

- belanghebbende / huurder / PPS / urgentie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2019

Carola van Andel
Onteigening raambordelen Amsterdam: geslaagd beroep op zelfrealisatie ondanks discussie over voorwaarden zelfrealisatieovereenkomst.
- formaliteiten / huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zakelijke beschrijving

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

Carola van Andel
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.
- huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de informatieplicht van de te onteigenen partij en de samenloop tussen een peilbesluit en onteigening.
- erfpacht / huurder / koninklijk besluit / pachter

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de onbekende pachter/huurder, de omschrijving op de onteigeningslijst en de voorwaarden bij een overgenomen recht van erfpacht.
- huurder / reconstructie

Onteigening familiebedrijf: reconstructie van “unique selling point”

Bas ten Kate
Tussenuitspraak reconstructie familiebedrijf met “unique selling point” en welke wijze van investering als uitgangspunt bij deze reconstructie geldt.
- huurder / koninklijk besluit

Onteigening als middel tegen illegale wietteelt?

Carola van Andel
In Noord-Brabant worden boeren vaak benaderd om hun leegstaande stallen te verhuren voor wietteelt of als drugslab, meldt het NRC. Afbreken is een oplossing. Zonder leegstaande stallen of schuren zijn er immers geen mogelijkheden meer voor criminele organisaties. Zou het onteigeningsinstrument hier nog uitkomst kunnen bieden?
- huurder / minnelijk overleg

Onbekende huurder onteigeningsprocedure

Carola van Andel
Ondanks onderzoek en navraag in het minnelijk overleg meldt zich gedurende de administratieve onteigeningsprocedure toch een onbekende huurder. Hoe gaat de Kroon hiermee om?