Tag: online seminar

Verslag online seminar Aanvullingswet grondeigendom

/
Hoe komt de nieuwe onteigeningsprocedure eruit te zien volgens het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom?

Online seminar Aanvullingswet grondeigendom

/
Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 1 februari jl. bij de Tweede Kamer ingediend. Ons eerder aangekondigde online seminar zal 12 februari a.s. dus doorgang vinden! U kunt zich nog aanmelden.

Online seminar Aanvullingswet grondeigendom

/
Binnenkort gaat het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom naar de Tweede Kamer. Met ons online seminar op 12 februari a.s. bent u weer helemaal bij!

Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

/
Op welke wijze kunnen waterschappen hun strategie grondverwerving bepalen om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt?

Online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

/
Op 29 november 2018 van 11:00 - 12.00 uur vindt het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen plaats. Het betreft het eerste online seminar in de nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken. Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol? Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit eerste online seminar aan bod.

VEELGESTELDE VRAGEN ONLINE SEMINAR GRONDVERWERVING EN GEDOOGPLICHTEN PAS EN NATURA 2000

/
Het online seminar 'Grondverwerving en gedoogplichten PAS en…

Grondverwerving en gedoogplichten PAS en Natura 2000

/
Op dinsdag 21 november 2017 om 11:00 uur vindt het online seminar 'Grondverwerving en gedoogplichten PAS en Natura 2000' plaats. U kunt zich daarvoor vanaf nu aanmelden.

Online seminar: Liquidatie of reconstructie?

/
Online seminar: Liquidatie of reconstructie? Donderdag 23 februari 2017 om 11:00 uur. Deelname aan het online seminar is gratis.

Online seminar: De gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet

/
Dinsdag 28 juni 2016 om 11:00 uur Eerder dit jaar berichtte het…