Tag: procesrecht

- procesrecht

PROCEDEREN IN TIJDEN VAN CORONA

Bas ten Kate
Wat is het effect van de corona maatregelen op de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure? Zijn onteigeningsprocedures urgente zaken?
- procesrecht / vervroegde descente

Wachten met dagvaarden tot na vervroegde descente?

Jessica de Roos
De rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2018 bevestigd dat het haaks zou staan op het doel van de vervroegde descente - te weten versnelling -, indien vereist zou zijn dat met dagvaarden wordt gewacht totdat de vervroegde descente heeft plaatsgevonden.
- procesrecht / renteswap

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

Patrick Haccou
De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening…
- procesrecht

Vernietiging onteigeningsvonnis vanwege nieuwe stukken

Jessica de Roos
In deze onteigeningsprocedure had de rechtbank Gelderland na afloop van het pleidooi een datum voor het wijzen van vonnis bepaald. Vervolgens heeft de gemeente zelf nadere stukken ingediend, die de rechtbank bij haar onteigeningsvonnis heeft betrokken. De Hoge Raad heeft het vonnis om verschillende redenen vernietigd (ECLI:NL:HR:2016:2879).
- formaliteiten / procesrecht

Hoor en wederhoor inschakeling derde door rechtbankdeskundigen

Bas ten Kate
Geen schending hoor en wederhoor bij onaangekondigde inschakeling derde als deskundigenbericht als geheel voldoende inzichtelijk en controleerbaar is.
- noodzaak / procesrecht

Gelegenheid te verzoeken om pleidooi

Patrick Haccou
HR verwerpt cassatieklachten dat rechtbank gezien procesreglement partijen een termijn had moeten bieden voor verzoek tot houden van pleidooi.
- koninklijk besluit / procesrecht / Wob

Vordering exhibitie verkeersmodel voor verweer onteigening

Carola van Andel
Opnieuw een vordering tot overlegging van stukken (exhibitie) ten behoeve van de onderbouwing van een verweer tegen de onteigening, nu ter nadere onderbouwing van een zienswijze tegen het ontwerp-koninklijk besluit in de administratieve onteigeningsprocedure. Dit jaar is al een en ander te doen geweest over informatieverstrekking in het kader van een voorgenomen onteigening.
- pachter / procesrecht / Wob / zelfrealisatie

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

Carola van Andel
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…
- procesrecht

Uitzondering op uitgangspunt dat deskundigen moeten worden opgeroepen voor pleidooi

Carola van Andel
ECLI:NL:HR:2015:3390, 3408, 3415, 3419 en 3421.  Volgens art.…