De Wvg doet weer mee!

Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Ook in 2020 zien we tot nu toe een sterk stijgende lijn in het aantal vestigingsbesluiten. Op 18 maart 2020 stond de teller al op 28 gepubliceerde besluiten tot (voorlopige) aanwijzing. Als deze trend zich voortzet, zullen er dit jaar ongeveer 135 voorkeursrechten worden gevestigd. Ter vergelijking: in 2013 waren dat er slechts 13.

Minder voorkeursrechten sinds 2008

Sinds 2008 is de inzet van dit instrument in eerste instantie fors afgenomen. De inwerkingtreding van de Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 van de Wro) op 1 juli 2008 heeft daarbij een rol gespeeld, aangezien daardoor de regievoering en het kostenverhaal beter verzekerd werd. Belangrijker nog was vanzelfsprekend de gewijzigde situatie op de grondmarkt door de economische recessie. De traditionele en grootschalige gebiedsontwikkeling is daardoor zo goed als stil komen te liggen. Gemeenten hadden nog weinig belang bij een voorkeurspositie.

Wvg weer in de lift

Maar sinds enkele jaren zien we het aantal aanwijzingen op grond van de Wvg weer toenemen. Van 13 in 2013 tot 86 in 2019 en naar verwachting ca. 135 in 2020!

Nuttig instrument

Nu gemeenten weer steeds meer aan de slag gaan met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (vooral nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwprojecten) komt het voorkeursrechtinstrument weer goed van pas. Door gronden aan te wijzen op grond van de Wvg behoudt de overheid maximale vrijheid ten aanzien van de invulling van haar regiefunctie bij het ontwikkelen en realiseren van de bestemming. Met een voorkeursrecht wordt grip verkregen op de eigendomsverhoudingen in het (toekomstige) plangebied en voorkomen dat derde partijen zich een grondpositie verwerven, hetgeen de (voortvarende) ontwikkeling van het plangebied in de weg kan staan.

Kortom, een voorkeursrecht:

1) verstrekt de regierol van de overheid bij de ontwikkeling en realisatie van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling;

2) verbetert haar onderhandelingspositie op de grondmarkt en

3) gaat speculatie tegen en beheerst (daardoor) de grondprijzen in het gebied.

Bijgepraat worden over actualiteiten en praktische tips

Ook in onze eigen praktijk zien wij een sterke toename in het aantal adviesvragen en te voeren procedures inzake de Wvg. Veel gemeenten lopen tegen vergelijkbare vraagstukken en problemen aan. Daarom verzorgen wij voor overheden en hun adviseurs cursussen waarin de belangrijkste aandachts- en knelpunten aan bod komen, met praktische tips en handvatten voor het opstellen van de stukken. Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden. Aangezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet met rasse schreden nadert, besteden we ook aandacht aan het voorkeursrecht en de procedure onder de Omgevingswet. Gelet op de uitbraak van het coronavirus COVID-19, bieden we deze cursus de komende tijd aan in de vorm van een online seminar.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een cursus of heeft u een vraag over de Wvg, grondbeleid of gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Jessica de Roos (T: 06 51 38 50 02 of E: jessica.deroos@nysingh.nl).

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *