Verslag online seminar ‘Actualiteiten Grondverwerving’ editie 2021

Na een succesvolle eerste online editie in 2020, volgden jullie op 5 oktober jl. wederom in groten getale het online seminar ‘Actualiteiten Grondverwerving’. Tijdens dit seminar namen onze drie sprekers de deelnemers in 1,5 uur mee in de relevante ontwikkelingen in de grondverwervingspraktijk. Achter de schermen zaten twee van onze specialisten op het gebied van grondverwerving, Marlotte Hiddema en Sharon Aaldering, klaar om live vragen te beantwoorden via de chat.

Programma

Carola van Andel trapte af met de actualiteiten op het gebied van onteigening. Want dat onteigening een veelbesproken onderwerp is, bleek wel uit de krantenkoppen en mediastorm van begin september. Dit was aanleiding om stil te staan bij onteigening ten behoeve van de stikstofproblematiek. Vervolgens werd stil gestaan bij de Koninklijke Besluiten op het gebied van onteigening in de afgelopen jaren. Wat viel op in 2020 en 2021? Daarna werd nog ingegaan op zelfrealisatie en dan met name zelfrealisatie van natuurbestemmingen. Carola sloot af met enkele aspecten uit het minnelijk overleg, waaronder bodemverontreiniging.

Bas ten Kate nam het stokje over en nam de deelnemers mee in de actualiteiten op het gebied van schadeloosstelling. Aan de hand van recente rechtspraak ging hij onder meer in op werkelijke waarde, waardevermindering van het overblijvende, huurwaardekapitalisatie en wederbeleggingskosten. Tot slot ging hij in op de vraag of een onteigende partij verplicht is om schade te beperken.

Jessica de Roos besprak het derde en laatste onderdeel. Zij ging in op de recente rechtspraak over gedoogplichten. Ook de voorkeursrechten kwamen uitgebreid aan bod.  Zo werd onder meer uitgelicht dat de bekendmakingsvereisten ingevolge de Wvg zijn gewijzigd per 1 juli 2021. Zie hierover ook onze eerdere bijdrage op dit blog. Sinds de wetswijziging is het niet meer nodig om kennisgeving te doen in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden. In plaats van bekendmaking in de Staatscourant, moet het besluit tot (voorlopige) aanwijzing in het gemeenteblad bekend gemaakt worden. Jessica sloot af met de vraag of een tenderplicht bestaat bij gronduitgifte door de overheid. Het antwoord leest u hier.

Nog eens rustig alles terugkijken?

Alle deelnemers ontvingen na afloop de terugkijklink en de presentatie. De deelnemers vulden na afloop ook onze enquête in en beoordeelden de cursus met een 8,2 gemiddeld!

Heeft u niet deelgenomen maar wel interesse in de terugkijklink en de presentatie? Of heeft u dit jaar geen persoonlijke uitnodiging voor het seminar ontvangen, terwijl u dat volgend jaar wel graag zou willen? Stuur dan een e-mail naar macy.groenendaal@nysingh.nl of bel 088 – 752 02 37.

Namens de sprekers bedankt en tot volgend najaar bij een nieuwe editie van onze cursus Actualiteiten Grondverwerving!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *