Seminar ‘Schadevergoeding en vergunningbeëindiging’ VvOR

Op 3 september jl. vond het seminar ‘Schadevergoeding en vergunningbeëindiging’ plaats. Eindelijk weer een fysieke bijeenkomst! Dat de behoefte hieraan groot was, bleek wel uit de hoge opkomst en enthousiaste reacties. Het Muntgebouw in Utrecht bood gelukkig voldoende ruimte om te voldoen aan de maatregelen omtrent COVID-19.

Schadevergoeding bij beëindiging of intrekking van vergunning

Bas ten Kate was één van de sprekers en leidde het onderwerp in met een juridisch kader. Zo besprak hij de grondslag van de schadevergoedingsverplichting. Deze kan zowel wettelijk (bijvoorbeeld op grond van de Waterwet of Wabo) als buitenwettelijk (op grond van het égalitébeginsel) zijn. De schadevergoedingsplicht kan onder omstandigheden ook uitgesloten worden. Bijvoorbeeld in beleidsregels, via vergunningvoorschriften of privaatrechtelijk. Aan de hand van verschillende voorbeelden maakte Bas vervolgens inzichtelijk hoe de rechter in de praktijk oordeelt over schadevergoeding bij beëindiging of intrekking van de vergunning. Van belang is onder meer de ouderdom van de vergunning en de overgangstermijn. Ook de samenloop met onteigening kwam aan de orde.

Vervolgens nam Rens Snel van Trip advocaten het stokje van hem over door bespreking van een sprekend praktijkvoorbeeld, namelijk de compensatie die Groningse prostitutie-exploitanten hebben ontvangen wegens beëindiging en intrekking van de vergunning. Na de pauze stonden Ad van Heesbeen en Stijn Berns, taxateurs van Gloudemans, stil bij de taxatietechnische kant van het onderwerp: de berekening van de schadevergoeding bij exploitatiebeëindiging.

Na deze interessante inleidingen vond een paneldiscussie plaats, onder leiding van Jessica de Roos en Jelmer Procee. Daarbij werd met de zaal bijvoorbeeld gediscussieerd over de vraag of de overheid een vrije keuze zou moeten hebben tussen intrekking van de vergunning (publiekrechtelijk spoor) en contractbeëindiging / onteigening (privaatrechtelijk spoor).

Het voordeel van een fysieke bijeenkomst is natuurlijk ook dat er geborreld kan worden. De borrel na afloop was dan ook druk bezocht.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Bas ten Kate of iemand anders van ons team grondzaken (T: 088 752 02 30 of E: bas.tenkate@nysingh.nl / grondverwerving@nysingh.nl).

Wilt u meer weten over de VvOR? Neem dan contact op met Jessica de Roos, bestuurslid van de VvOR (T: 088 752 02 37, E: jessica.deroos@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *