Tag: schadevergoeding

- cursus / onteigening / schadevergoeding / vergunningbeëindiging

Seminar ‘Schadevergoeding en vergunningbeëindiging’ VvOR

Sharon Aaldering
Informatieve bijeenkomst van de VvOR over schadevergoeding bij beëindiging en intrekking van een vergunning.
- gedoogplicht / minnelijk overleg / schadevergoeding / waterschap / waterwet

Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding

Sharon Aaldering
Recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het minnelijk overleg voorafgaand aan een gedoogplicht dijkversterking.
- aanvaard risico / gedoogplicht / schadevergoeding

Gedoogplicht en aanvaard risico

Bas ten Kate
De Raad van State heeft bij uitspraak van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:524) een verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van een gedoogplicht op grond van artikel 7.14 Waterwet gehonoreerd. In de uitspraak komen aan de orde het aanvaard risico en de vraag of de schade anderszins was verzekerd.