Cursus ‘Didam-arrest; de gevolgen en ervaringen uit de praktijk’

Overheden moeten bij een voorgenomen grondverkoop (potentiële) gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, zo weten we sinds het Didam-arrest. Inmiddels zijn de eerste ervaringen in de praktijk opgedaan. Vandaag werd hierover een vonnis van de voorzieningenrechter van de Rb Midden-Nederland gepubliceerd.

Jessica de Roos, grondzakenspecialist, vertelt u graag over de inzichten en ervaringen die we in een half jaar tijd met het Didam-arrest hebben verkregen. In twee uur tijd bent u weer helemaal op de hoogte. De cursus is op maandag 30 mei a.s. en start om 13:30 uur. Indien u het niet ‘live’ kunt bijwonen, is het mogelijk de cursus op een later tijdstip terug te kijken.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen in elk geval bod komen:

• Wanneer is één-op-één verkoop nog wel mogelijk?
• Wat zijn objectieve, toetsbare en redelijke criteria?
• Kan publicatie van het voornemen tot verkoop achterwege blijven indien er in het geheel geen andere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten zijn?
• Wat te vermelden in de publicatie van een voornemen tot verkoop (en wat juist niet)?
• Wat is een geschikt medium voor publicatie?
• Wat zijn redelijke termijnen?
• Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?
• Wanneer is sprake van een “overheidslichaam” dat gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel?
• Is het nog mogelijk om compensatiegrond aan te bieden, en zo ja, hoe dan?
• Kunnen bouwclaims nog?
• En (andere) vragen en voorbeelden uit de praktijk.

Het is ook mogelijk om op voorhand onderwerpen, vragen of praktijkvoorbeelden aan te dragen.

Kosten en aanmelden

Bent u enthousiast geworden over deze cursus en wilt u graag deelnemen? Via deze link kunt u zich aanmelden. De kosten bedragen €215,- (ex btw). Heeft u vragen over de aanmelding of over andere praktische zaken rondom deze cursus? Dan kunt u contact opnemen met Macy Groenendaal.

Praktische informatie

U kunt de cursus live volgen via het programma Webex. Er is ook een mogelijkheid om live vragen te stellen aan de docent en/of moderator. Na afloop ontvangt u een e-mail met daarin de presentatie en een enquête.

Wij vragen opleidingspunten aan voor deze cursus bij de de NVR, de NRVT, de NOvA, het LRGD, en het RICS. U ontvangt na uw deelname een bewijs hiervan waarmee u de punten zelf kunt registreren. Advocaten ontvangen ook toetsvragen voor het verkrijgen van PO-punten. Daarna ontvangen zij een certificaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over gronduitgifte door overheden of grondzaken in het algemeen? Of heeft u inhoudelijke vragen over deze cursus? Neemt u dan contact op met Jessica de Roos, advocaat. Zij schreef eerder deze bijdrage over hoe het Didam-arrest zich verhoudt tot de woningbouwambitie.

Wij zien u graag bij de cursus over het Didam-arrest op 30 mei!