Categorie: Gerechtelijke procedure

Reactie Aanvullingswet grondeigendom

/
De Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) voorziet onder meer in integratie van de Onteigeningswet in de Omgevingswet. Nysingh heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op het wetsvoorstel te reageren. Wij zijn bepaald niet enthousiast daarover. De voorgestelde wetswijziging doet afbreuk aan de grondbeginselen van het onteigeningsrecht. De procedure tot eigendomsverkrijging wordt trager en de rechtspositie van rechthebbenden slechter.

Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

/
Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet” gepubliceerd en opengesteld voor consultatie. De consultatie over dit wetsvoorstel loopt tot en met 16 september 2016. Dat betekent dat tot en met die datum kan worden gereageerd. Nysingh zal van deze mogelijkheid gebruik maken en u via dit blog op de hoogte houden. Indien u niet zelf wilt reageren, maar wel input heeft kunt u die sturen naar bas.tenkate@nysingh.nl.

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder: onteigening uitgesproken

/
Verweer zelfrealisatie De Cloedt wordt door de rechtbank verworpen…

Verduidelijking gevolgen rechterswisseling na mondelinge behandeling

/
Deze onteigeningsprocedure (ECLI:NL:HR:2016:662) wordt door…

Volg vandaag live het rondetafelgesprek over de nieuwe onteigeningsprocedure

/
Vandaag vindt een rondetafelgesprek over onteigening in relatie…

Vervroegde descente Koeweide met bijzonder vervoer!

/
Op 15 en 17 maart 2016 is in verschillende grondverwervingsdossiers…

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

/
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…

Vastgelopen onderhandelingen integrale regeling: reikwijdte art. 17 Ow

/
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 maart 2015 (gepubliceerd op…

De toekomstige onteigeningsprocedure: een tipje van de sluier

/
De Minister heeft de Tweede Kamer bij brief van 25 november 2015…

Uitzondering op uitgangspunt dat deskundigen moeten worden opgeroepen voor pleidooi

/
ECLI:NL:HR:2015:3390, 3408, 3415, 3419 en 3421.  Volgens art.…