Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

Op 1 juli 2016 is het wetsvoorstel “Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet” gepubliceerd en opengesteld voor consultatie.

Deze wet is één van de verschillende voorstellen van het kabinet voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Via de Aanvullingswet grondeigendom worden verschillende instrumenten voor grondeigendom, namelijk onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil toegevoegd aan de Omgevingswet. Dit laatste gebeurt zodra de Aanvullingswet is vastgesteld.

Het doel van de wet is het onderbrengen van alle instrumenten in één wet om er zo voor te zorgen dat de regels en instrumenten ten aanzien van grondbeleid beter op elkaar zijn afgestemd en dat het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt volgens het kabinet uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten.

Discussie in praktijk

In de praktijk is de afgelopen periode uitgebreid gediscussieerd over de plannen van het kabinet naar aanleiding van de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 25 november 2015 over de visie van het kabinet op het grondbeleid en de verbetering van het instrumentarium daarvoor. Ook tijdens een rondetafelgesprek op 20 april 2016 over onteigening in relatie tot de Omgevingswet binnen de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu is vanuit de praktijk de nodige kritiek op de plannen geuit. Een eerste blik op het wetsvoorstel leert dat het wetsvoorstel vooralsnog in belangrijke mate aansluit bij de eerdere berichtgeving van de Minister. Voor een reactie op de brief van de Minister wordt verwezen naar de eerdere bijdrage De toekomstige onteigeningsprocedure: een tipje van de sluier op dit blog.

Consultatie Aanvullingswet

De consultatie over dit wetsvoorstel loopt tot en met 16 september 2016. Dat betekent dat tot en met die datum kan worden gereageerd. Nysingh zal van deze mogelijkheid gebruik maken en u via dit blog op de hoogte houden. Indien u niet zelf wilt reageren, maar wel input heeft kunt u die sturen naar bas.tenkate@nysingh.nl.

Voor vragen over dit wetsvoorstel en mogelijke consequenties voor uw overheidsorganisatie kunt u contact opnemen met Bas ten Kate of een van de andere onteigeningsspecialisten van Nysingh.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *