Vernietiging onteigeningsvonnis vanwege nieuwe stukken

In deze onteigeningsprocedure had de rechtbank na afloop van het pleidooi een datum voor het wijzen van vonnis bepaald. Vervolgens heeft de gemeente zelf nieuwe stukken ingediend, die de rechtbank bij haar onteigeningsvonnis heeft betrokken. De Hoge Raad heeft het vonnis om verschillende redenen vernietigd (ECLI:NL:HR:2016:2879).

indiening stukken door ander dan advocaat

De Hoge Raad oordeelt in de eerste plaats dat de rechtbank geen acht had mogen slaan op de nadere stukken, omdat die stukken door een ander dan de advocaat van de gemeente (een gemeentejurist) zijn ingediend. Ook in onteigeningsprocedures geldt namelijk een verplichte procesvertegenwoordiging.

toezending nieuwe stukken nadat vonnis was bepaald

De Hoge Raad oordeelt bovendien dat de rechtbank op grond van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken niet had mogen kennisnemen van de nadere stukken, omdat deze zijn toegezonden nadat vonnis was bepaald en niet is gebleken dat de wederpartij daarmee heeft ingestemd.

strijd met beginsel van hoor en wederhoor

Tot slot oordeelt de Hoge Raad dat ook uit het beginsel van hoor en wederhoor volgt dat de rechtbank de stukken niet bij haar uitspraak had mogen betrekken zonder de wederpartij in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten. Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat zijn advocaat zich had onttrokken, nu de rechtbank hem in kennis had moeten stellen van de toegezonden stukken en de gelegenheid had moeten geven daarop door tussenkomst van een nieuwe advocaat te reageren. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat niet van belang is in hoeverre de stukken daadwerkelijk een rol hebben gespeeld voor de beslissing van de rechtbank. Zoals volgt uit HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ 2012/637, was het niet aan de rechtbank, maar aan de wederpartij van de gemeente om te beoordelen of de toegezonden stukken noopten tot een reactie zijnerzijds (in dit geval: door tussenkomst van een nieuwe advocaat).

nieuw oordeel rechtbank

De Hoge Raad heeft het onteigeningsvonnis vernietigd en teruggewezen naar dezelfde rechtbank ter verdere behandeling en beslissing. De rechtbank zal zich dus opnieuw over de door de gemeente gevorderde onteigening moeten uitlaten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *