Artikelen door Patrick Haccou

- voorkeursrecht / Wvg

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Patrick Haccou
Rechtshandelingen vóór vestiging voorkeursrecht vallen niet onder reikwijdte artikel 26 Wvg, karakter voorkeursrecht noopt tot strikte uitleg.
- residuele benadering / vergelijkingsmethode / waarderingsmethoden / Wvg

Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

Patrick Haccou
Bij gebreke van voldoende vergelijkingstransacties hebben deskundigen het juist geacht om de residuele methode toe te passen. De rechtbank volgt deskundigen ook hierin. Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat het object zich leent voor deze wijze van waarderen.
- procesrecht / renteswap

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

Patrick Haccou
De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening…
- kostenverhaal / zelfrealisatie

Plankostenscan treedt 1 april 2017 in werking

Patrick Haccou
Ministeriële regeling met maximum voor bepaalde via het exploitatieplan te verhalen plankosten gepubliceerd en treedt binnenkort in werking.
- noodzaak / procesrecht

Gelegenheid te verzoeken om pleidooi

Patrick Haccou
HR verwerpt cassatieklachten dat rechtbank gezien procesreglement partijen een termijn had moeten bieden voor verzoek tot houden van pleidooi.