Categorie: Gerechtelijke procedure

Geen vergoeding kosten bewindvoerder

/
In een onteigeningsprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland zat de onteigende in de schuldsanering en werd om die reden vertegenwoordigd door een bewindvoerder en een advocaat. De vraag diende zich aan of de kosten van de bewindvoerder ook voor vergoeding door de onteigenende overheid in aanmerking kwamen. Die vraag is door de rechtbank ontkennend beantwoord.

Hoge Raad: nimmer rentevergoeding over te hoog voorschot

/
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 januari 2017 bepaald…

Aanvullingswet grondeigendom wordt aangepast na internetconsultatie

/
In nieuw wetsvoorstel niet langer sprake van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst. Minister geeft hiermee gevolg aan internetconsultatie.

Vervolgprocedure Aanvullingswet grondeigendom

/
Op 19 december 2016 heeft overleg plaatsgevonden over de uitvoeringsregelgeving in het kader van de Omgevingswet. In dat verband is kort het vervolg voor de Aanvullingswet grondeigendom besproken.

Vernietiging onteigeningsvonnis vanwege nieuwe stukken

/
In deze onteigeningsprocedure had de rechtbank Gelderland na afloop van het pleidooi een datum voor het wijzen van vonnis bepaald. Vervolgens heeft de gemeente zelf nadere stukken ingediend, die de rechtbank bij haar onteigeningsvonnis heeft betrokken. De Hoge Raad heeft het vonnis om verschillende redenen vernietigd (ECLI:NL:HR:2016:2879).

Hoor en wederhoor inschakeling derde door rechtbankdeskundigen

/
Geen schending hoor en wederhoor bij onaangekondigde inschakeling derde als deskundigenbericht als geheel voldoende inzichtelijk en controleerbaar is.

Gelegenheid te verzoeken om pleidooi

/
HR verwerpt cassatieklachten dat rechtbank gezien procesreglement partijen een termijn had moeten bieden voor verzoek tot houden van pleidooi.

Kritiek KNB Aanvullingswet grondeigendom

/
Ook KNB vreest met wetswijziging vertraging en verminderde rechtsbescherming. Tevens twijfels bij beoogde controle onteigeningsbesluit door notaris.

Bewegingsruimte minnelijk overleg

/
Verweer tegen de onteigening, art. 17 Ow, discussie bewegingsruimte, compensatiegrond, overleggen taxatierapport. Reactie laatste aanbod noodzakelijk?

Kostenvergoeding zonder onteigening

/
Het gebeurt niet vaak, maar af en toe vindt een voorgenomen onteigening…