Tag: Wob

- bodembestanddelen / exploitatieopzet / minnelijk overleg / pachter / Wob

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

Carola van Andel
KB Maaspark Well: namens wie heeft de (externe) grondverwerver onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder?
- koninklijk besluit / procesrecht / Wob

Vordering exhibitie verkeersmodel voor verweer onteigening

Carola van Andel
Opnieuw een vordering tot overlegging van stukken (exhibitie) ten behoeve van de onderbouwing van een verweer tegen de onteigening, nu ter nadere onderbouwing van een zienswijze tegen het ontwerp-koninklijk besluit in de administratieve onteigeningsprocedure. Dit jaar is al een en ander te doen geweest over informatieverstrekking in het kader van een voorgenomen onteigening.
- pachter / procesrecht / Wob / zelfrealisatie

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

Carola van Andel
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…