Tag: Wob

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

/
KB Maaspark Well: namens wie heeft de (externe) grondverwerver onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder?

Vordering exhibitie verkeersmodel voor verweer onteigening

/
Opnieuw een vordering tot overlegging van stukken (exhibitie) ten behoeve van de onderbouwing van een verweer tegen de onteigening, nu ter nadere onderbouwing van een zienswijze tegen het ontwerp-koninklijk besluit in de administratieve onteigeningsprocedure. Dit jaar is al een en ander te doen geweest over informatieverstrekking in het kader van een voorgenomen onteigening.

Weigering openbaarmaking taxatierapport grondverwerving op grond Wob

/
Het taxatierapport van de onteigenende overheid was inzet van…

Exhibitieplicht in onteigeningsprocedure Hedwigepolder

/
De exhibitieplicht uit art. 843a Rv of de Wet openbaarheid bestuur…